شناسه خبر :859

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان برگزار کرد: دوره آموزشی جامع کارآفرینی بر اساس هوش مدیریت

دوشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۰

با مشارکت و همکاری  اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن همدان و موسسه آموزشی KH آلمان (پروژه  آموزش دو گانه شغلی ایران و آلمان) دوره آموزشی جامع کارآفرینی بر اساس هوش مدیریت اجرا شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گقت: این دوره آموزشی در راستای ارتقا و توانمند سازی مدیران صنایع استان برگزار می گردد.

 

مختاران بیان داشت : دوره آموزشی جامع کارآفرینی بر اساس هوش مدیریت بمدت یکروز توسط دکتر جواد الهی نسب در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان با رعایت پروتکل های بهداشتی به مدیران صنایع استان آموزش داده شد.