شناسه خبر :855

27 مرکز بین کارگاهی از ابتدای سالجاری تاکنون در استان همدان افتتاح شد.

سه شنبه, ۲ آذر ۱۴۰۰

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ، وهب مختاران ،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان  با اشاره به اینکه تعهد این اداره کل  افتتاح و راه اندازی31 مرکز بین کارگاهی بوده است گفت : در راستای توسعه آموزش های مهارتی  و با هدف اشتغال در محیط کسب کار واقعی،  27 مرکز بین کارگاهی افتتاح و راه اندازی شده است.

 

مختاران  افزود: مراکز بین کارگاهی در رشته هایی مانند: صنایع غذایی،  صنایع چوب و مبلمان ،مصنوعات سنگ و بتن و آسفالت،برق و الکترونیک، طراحی دوخت،  صنایع دستی و...  افتتاح گردیده است.