شناسه خبر :846

سطح توافق خدمات

سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰

 

 

صدور/ تمدید پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد (18081044000)

صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری (18081832000)

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد (18051833000)

برگزاری دوره های آموزشی مهارت (18051045000)

ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان (18051046100)

 صدور گواهی نامه مهارت (18051046101)

 تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت (18051046102)

 پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت (18051046103)

 برگزاری مسابقات ملی مهارت(18051047100)

 برگزاری مسابقات آزاد مهارت(18051047101)

 برگزاری مسابقات مهارت معلولین(18051047102)

 اعزام به مسابقات جهانی مهارت(18051047103)

 تهیه استانداردها و کتب آموزشی (18081048000)

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی (18081049000)