شناسه خبر :735

ورق مراکز

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

 

مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان همدان:

شهرستان همدان

شهرستان ملایر

شهرستان نهاوند

شهرستان تویسرکان

شهرستان اسدآباد

شهرستان بهار

شهرستان رزن

شهرستان کبودراهنگ

شهرستان فامنین

شهرستان درگزین