شناسه خبر :707

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران همدان

پنجشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

 

 

آگاهی یافتن از محتوای کلیه  استانداردهای ارائه شده، حرفه ها

ثبت نام در دوره