شناسه خبر :701

مرکز آموزش فنی و حرفه ای دومنظوره بهار

پنجشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

آگاهی یافتن از محتوای کلیه  استانداردهای ارائه شده، حرفه ها

ثبت نام در دوره