شناسه خبر :698

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادان نهاوند

پنجشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

 

آگاهی یافتن از محتوای کلیه  استانداردهای ارائه شده، حرفه ها

ثبت نام در دوره